Актуална тема » Дирекция „БТ“ гр. Перник – провежда процедура за кандидатстване на работодатели за преференции по насърчителни мерки за заетост на безработни лица

obaiva_chlen 51_072017_808_medii (3)