Актуална тема » Дирекция „Бюро по труда“ уведомява работодателите , че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по ЗНЗ през м.септември

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА- Д“БТ“-гр.Перник
ОБЯВА