Актуална тема » Докладна записка на кмета на община Земен

ОТНОСНО: Проект за бюджет на Община Земен за 2015 година

Докладна записка – Проект за бюджет за 2015 г.[1]