Актуална тема » Доклад за изпълнение на Общинския план за развитие

Община Земен публикува Доклад за изпълнение на Общинския план за развитие на община Земен 2014-2020 г.за периода 01.01.2015-31.12.2015 г.ДОКЛАД