Актуална тема » ДОКЛАД за постъпили заявления по ЗДОИ даден достъп до обществена информация и направен отказ за даване достъп до обществена информация за 2017 г.

Доклад