Актуална тема » Допълнение-Проект на правилника за организацията и дейността на общински съвет гр.Земен, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

Проект допълнение