Актуална тема » Заинтересованите лица по инвестиционните намерения на Oбщина Земен могат да намерят информация за проектите в сградата на общината всеки работен ден от 8 до 17 ч.

 

Инвестиционните намерения са следните:

 

1.„Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа и изграждане на канализация на кв. „Бахалска Махала“ и кв. „Струма“;

Вътрешната водопроводна мрежа на града е съставена от етернитови тръби и е остаряла и амортизирана. Предвижда се подмяна на същата с ПЕ тръби.

Канализационната схема на града е предвидена да е разделна. Предвижда се изграждане на нова канализационна система на кв. „Бахалска махала“ и кв. „Под Ж.П. гарата“, която да отвежда битовите канализационни води към модулна пречиствателна станция.

 

2. „Пречиствателна станция за отпадни води на гр. Земен“ – Битовата канализация от двата квартала на гр. Земен се отвеждат до модулна пречиствателна станция. От нея пречистените води заустват в р. Струма.

 

3. „Пречиствателна станция за отпадни води на Земенски манастир“ – Битовата канализация се отвежда до модулна пречиствателна станция. След нея пречистените води заустват в съществуваща канавка.