Актуална тема » Заповед за публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед № РД-214 от 27.10.2017г.