Актуална тема » Заповед за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост.

Заповед РД-213 от 27.10.2017г.