Актуална тема » ЗАПОВЕД ЗА ЦЕНА НА ИМОТИТЕ, ПОЛСКИ ПЪТИЩА ОТ ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ГАБРОВ ДОЛ