Актуална тема » ЗАПОВЕД № РД-184/31.08.2017г. ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

Заповед за публичен търг с тайно наддаване