За Земен » Карта на Земен

Община Земен се намира в югозападната част на Пернишка област. Отстои на 40 км от гр.Перник, на 70 км. от гр.София и на 40 км. от гр.Кюстендил. Надморската височина в общината варира от 595 до 950 м. Площта на община Земен е 253 900 дка. Повече от половината от територията на общината е разположена в т.нар. област Крайще. В общината има 18 населени места.

На север и северозапад общината граничи с общините Брезник и Трън, на изток и югоизток – с общините Ковачевци и Радомир, на юг и югозапад – с Кюстендил и Трекляно.


View Larger Map