Новини » „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за територията на Община Земен през 2018 година по обособени позиции“

Обява за обществена поръчка
Допълнителна информация за зимно поддържане
Obraztsi-Zimno-2018
Proek_Dogovor_Zimno-2018