Новини » Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за територията на Община Земен през 2018-та година по обособени позиции.

Зимно снегопочистване