Актуална тема » ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

Национален референдум за възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждането на изборите за референдум.

Инф.лист-референдум (1)