Актуална тема » КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.07.2017г.

Касово изпълнение на бюджета към 31.07.2017г