Актуална тема » КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.10.2016 г.

Касово изпълнение на бюджета към 31.10.2016 г.