Актуална тема » Касово изпълнение на бюджета на община Земен към 30.10.2015 г.

касово изпълнение 30,10,2015.