Актуална тема » Касово изпълнение на бюджета на община Земен

Касово изпълнение на бюджета на община Земен към 31.10.2014 г.

Касово изпълнение към 31.10.2014