Актуална тема » Касово изпълнение на бюджета на община Земен

Касово изпълнение на бюджета на община Земен за м. 02.2015 г.

Касово изпълнение на Бюджета на община Земен за м.02. 2015 г