Актуална тема » Касово изпълнение на бюджета на община Земен към 30.09.2015 г.

КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 30,09,2015Г