Актуална тема » Касово изпълнение на бюджета на община Земен

Касово изпълнение на бюджета на община Земен към 30.09.2014 г.

Касово изпълнение към 30.09.2014