Актуална тема » Касово изпълнение

Касово изпълнение на бюджета на община Земен за м. ноември 2014 г.

Касово изпълнение към 30.11.2014 г.