Контакти

Адрес:

2440 гр. Земен,

Община Земен,

област Перник

ул.”Христо Ботев” № 3

e-mail: obshtina_zemen@abv.bg

web: zemen-bg.com

телефон: + 359 7741 / 24 94 – централа

факс: + 359 7741 / 24 62

 

+359 7741 / 24 94 – Кмет – Димитър Сотиров

+359 7741 / 24 77 – Заместник кмет – Димитър Боянов

+359 7741 / 24 94 – Заместник кмет – Даниела Владимирова

+359 7741 / 24 94 – Секретар на Община Земен

+359 7741 / 20 41 – Директор на Дирекция „ФСД и АО“ – Петранка Райчева

+359 7741 / 24 94 – Председател на Общински съвет – Румен Василев

+359 7741 / 24 94 – Отдел „Адимистративно обслужване“

+359 7741 / 23 27 – Отдел „Метни данъци и такси“

+359 7741 / 21 30 – Общинска собственост

+359 7741 / 22 19 – Отдел „Архитектура и строителство, ТСУ и БКС“

 

КМЕТСКИ НАМЕСТНИЧЕСТВА:

 

+359 7741 / 24 90 – с.Блатешница

+359 7741 / 22 66 –  с.Пещера

+359 7741 / 23 45 –  с.Жабляно

+359 7741 / 26 92 –  с.Враня стена

+359 7741 / 20 65 – с.Калотинци/с.Раянци

+359 7743 / 22 05 – с.Долна Врабча/с.Смиров дол

+359 7744 / 23 10 – с.Мурено

+359 7741 / 33 88 – с.Горна Глоговица/с.Одраница

+359 7744 / 22 39 – с.Беренде

+359 7744 / 22 30 – с.Елов дол/Падине

+359 7744 / 23 71 – с.Горна Врабча

+359 7744 / 23 21 – с.Габров дол

+359 7743 / 23 33 – с.Дивля

 

ПОЛЕЗНИ КОНТАКТИ В ГР. ЗЕМЕН:

 

+359 7741 / 24 61 – Полицейско управление гр. Земен

+359 7741 / 24 59 – Пожарна гр. Земен

+359 7741 / 24 63 – Пощенска станция гр. Земен

+359 7741 / 20 86 – Дирекция „Социална закрила“ гр. Земен

+359 7741 / 21 62 – Поземлена комисия гр. Земен

+359 7741 / 20 35 – Банка „ДСК“ гр. Земен

+359 7741 / 97 40 – СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Земен

+359 7741 / 22 79 – ОДЗ гр. Земен

+359 886 / 177 098 – Читалище гр. Земен

 

ЖП гара гр. Земен

+359 7741 / 22 28 – Товарни превози

+359 884 / 259 610 – Билетна каса

+359 884 / 114 782 – Ръководител движение