Актуална тема » Мотиви обосновка от приемането на промяна в наредбата за оперделянето размера на местните данъци и такси и цени на услугите на територията на община Земен

Обосновка-Наредба за изменение и допълнение