Актуална тема » Набиране на потребители и персонал

Община Земен набира потребители и персонал за реализацията на проект „Пълноценен живот-право на всеки“  по Договор BG05M9OP001-2.002-0058-M002.-обявления

OBIAVLENIE POTREBITELI

OBYAVLENIE PERSONAL ZEMEN