Актуална тема » Наредба за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Земен

Наредба за провеждане на обществено обсъждане