Актуална тема » ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПЕРНИК

ИЗЛОЖБАТА „СТЪПКИ ПО ПЪТЯ КЪМ ПРОГРАМЕН

ПЕРИОД 2014 -2020“ ОБИКОЛИ ПЕРНИШКИЯ РЕГИОН

press_pics_izlojba