Актуална тема » Община Земен публикува процедури за договаряне по PRAG

Община Земен публикува процедури за договаряне по PRAG  по Проект: Project name: Health paths and meetings – tourist promotion in the region, Project No. CB007.1.11.307,  CBC Bulgaria – Serbia Programme  CCI No. 2014TC16I5CB007
Документация :
307_01_Construction

307_04_Supply_furniture