Актуална тема » Общинска социално-превантивна програма с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Земен за периода 01.09.2017г.-30.06.2018г.

Общинска- социално превантивна програма