Общински услуги » Такси за административни услуги

 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ

 

1. Експресна услуга /до 4 часа/ – 10,00 лв.

2. Бърза услуга /до 3 работни дни/ – 7,00 лв.

3. Обикновена услуга /до 14 работни дни/ – 5,00 лв.

 

ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТИ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ГРАЖДАНСКИ БРАК, РАЖДАНЕ И ПОВТОРНО ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ОТ АКТ ЗА СМЪРТ – 5,00 лв.

 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, РОДСТВЕНИ ВРЪЗКИ, НАСТОЯЩ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС, КАКТО И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС – 3,00 лв.

 

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ ЗА ЧУЖБИНА – 10,00 лв.