Актуална тема » Обява за набиране на лица за военна служба

Военно окръжие Перник уведомява, че е открита процедура за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища във военно формирование. обява