» ОБЯВА за възлагане на поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 – Командировки

ОБЯВА за възлагане на поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 - Командировки