» ОБЯВА за участие в общестевна поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

ОБЯВА за участие в общестевна поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП