Актуална тема » План сметка за необходимите разходи за битови отпадъци за 2017г. и Докладна Записка за промяна размера на такса битови отпадъци за 2017 г. в Община Земен

План-сметка за 2017
Докладна промили 2017