Актуална тема » ПОКАНА до Председателите на политически партии и коалиции за участие в среща за провеждане на консултации относно определяне състава на СИК за произвеждане на избори за народни представители на 26.03.2017 г.

ПОКАНА