Актуална тема » ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЗЕМЕН ЗА 2016г.

Покана за публично обсъждане за бюджет 2016г.