Актуална тема » Ползване на земеделски земи.Процедури по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 година.Разпределение на масивите за ползване в землището на селата Г.Глоговица, Дивля, Мурено и Смиров дол.

Община Земен публикува разпределението на масивите за ползване в землищата на селата в община Земен, област Перник, съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2016/2017 година, окончателният регистър по чл. 74, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и карта за ползването.
DIVLQземлището на с.Дивля
G.GLOGOVITSA_2016земл. на с.Г.Глоговица
MURENOземл.на с.Мурено
SMIROV DOLземл.на с. Смиров дол