Актуална тема » Прекратяване на обществена поръчка с предмет: „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортна схема на Община Земен по обособени позиции“.

Решение № 4