Актуална тема » ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЗЕМЕН ЗА 2016 ГОДИНА.

Проект за актуализация -мотиви