Актуална тема » Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера и администрирането на местните данъци и такси и цени на услугите на територията на Община Земен

Наредба за изменение и допълнение