Актуална тема » Протокол за определяне на необходимата площ

Протокол за определяне на необходимата площ – пасища , мери и ливади Общински поземлен фонд за всеки кандидат , подал заявление и разпределяне на имотите за всяко  землище  на    територията  на  Община  Земен  по  реда  на  чл.  37  и  от  ЗСПЗЗ.

ПРОТОКОЛ-Пасища и Ливади

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1