Протокол № 2 по чл.54, ал.7 от ППЗОП

Протокол № 2 по чл.54, ал.7 от ППЗОП