Актуална тема » Публична покана „Консултантски услуги“

Община Земен обявява Публична покана за набиране на оферти по реда на Глава 8а от ЗОП с предмет „Консултантски услуги за подготовка на заявления за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. по проект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Земен“ и проект: „Реконструкция на местни пътища, част от общинската пътна мрежа на Община Земен“

Публична покана консултантски
1. Документация за участие-Консултантски услуги
Протокол комисия консултантски