Актуална тема » Публична покана по Договор №59/3/3131186

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКА С ПРЕДМЕТ 

„ ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИТНЕС ПЛОЩАДКА НА ОТКРИТО”

Публична покана фитнес на открито