Актуална тема » ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Публична покана /по реда и условията глава 8”а” от ЗОП/ с предмет: Избор на изпълнител на СМР : РЕМОНТ на общинска пътна мрежа, гр. Земен: 1. Ремонт на път PER 3038 Долна Врабча Смиров дов; 2. Ремонт на път PER 3043 „Дивля махала Бежанска”;  3. Ремонт на път PER 3045 за махала „Марковска”, гр. Земен; 4.Ремонт на път PER3037 Габров дол –Беренде;

Документация за възлагане на обществена поръчка