Актуална тема » Публично обсъждане на Бюджет 2017 ще се проведе в гр.Земен

Публично обсъждане на бюджет 2017 г.