Актуална тема » Разпределението на масивите за ползване в землищата на селата в община Земен,

Община Земен публикува разпределението на масивите за ползване в землищата на селата в община Земен, област Перник, съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2016/2017 година, окончателният регистър по чл. 74, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и карта за ползването.
Землища на Беренде, Долна врабча, Габров дол, Жабляно, Одраница, Земен и Враня стена
Землища на Блатешница, Елов дол, Горва врабча, Калотинци, Пещера и Раянци