Актуална тема » Разходи по бюджета на Община Земен за 2016 година.Приложение № 3

Разходи по бюджета на община Земен за 2016година