Актуална тема » РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЗЕМЕН ЗА 2016 г.

Разходи по бюджета на община Земен за 2016г